HUISREGELS

Huisregels en gebruiksaanwijzingen Fleurs au Bourg

 1. Wilt u de meubels niet verplaatsen tussen de verschillende kamers, dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en muren tot gevolg hebben. 
 2. Wij hebben gezorgd voor comfortabel tuinmeubilair buiten, we vragen u dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te verplaatsen. Natuurlijk kunt u gezellig buiten eten en gebruik maken van serviesgoed en bestek. 
 3. Het is ten strengste VERBODEN TE ROKEN in de vakantiewoning.  Wanneer u in de tuin/de buitenruimte rond het vakantieverblijf rookt, gelieve de peuken op te ruimen.
 4. Denk erom als u het vakantiehuis verlaat tussentijds of bij vertrek, dat u deuren en ramen steeds zorgvuldig sluit.  Alle kamers zijn voorzien van horren, om u een comfortabele nachtrust te bezorgen zonder muggen.
 5. Gelieve geen ruimten te openen die met een sleutel zijn afgesloten. 
 6. Voor het overige mag u gebruik maken van alle zaken die zich in het vakantieverblijf bevinden of erbij horen. Wij vragen u om zorgzaam om te gaan met het huis en de inboedel, zodat ook toekomstige gasten kunnen blijven genieten van deze mooie plek. 
 7. De kachels in de vakantieverblijven zijn enkel als decoratie en kunnen niet worden gebruikt. Dit geldt niet voor de houtkachel in de woonkamer van vakantieverblijf Hortensia.
 8. Gebruik enkel en altijd het linnengoed dat voor u klaar ligt op de bedden bij aankomst. Mocht u dit nalaten dan kunnen de reinigingskosten van kussens, dekbedden en matrassen in rekening worden gebracht.
 9. Het bedlinnen en badlinnen van Fleurs au Bourg wordt enkel gewassen door de eigenaar. Wenst u dat tijdens uw verblijf het bedlinnen en/of badlinnen vervangen wordt, geef ons dan vooraf een seintje. U krijgt dan extra sets, volgens de tarieven op onze website.
 10. Wilt u er a.u.b. geen voorwerp of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen. (luiers, maandverbanden, tampons e.d., maar ook geen vet en etensresten). 
 11. Ovens, koelkast en diepvries worden door u netjes en gereinigd achtergelaten. 
 12. Het is verboden om een frituurpan te gebruiken of in het vakantieverblijf te gourmetten. 
 13. Er worden nooit vetresten in de gootsteen gegoten. 
 14. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de vaat vooraf voldoende gespoeld is zodat er geen etensresten in de vaatmachine komen. 
 15. Het gasfornuis werkt op butagas uit een gas-cube. Mocht de fles leeg raken tijdens uw verblijf, dan kunt u deze gas-cube zelf omruilen met een volle fles, die aanwezig is in uw vakantieverblijf (Glycines, Lilas en Rosier: in de kelder, Hortensia: naast de aangesloten cube). Zou u de lege gas-cube in de keuken van uw vakantieverblijf willen achterlaten bij uw vertrek? Kosten van gas zijn bij de huur inbegrepen.
 16. De tuinkussens en parasols zijn na gebruik opgeborgen in waterdichte kisten, de kist sluit u af met het hangslotje waarvan u een sleutel aan de sleutelbos aantreft. De tuinen en terrassen gebruikt u tezamen met de overige gasten. Houdt u rekening met elkaars aanwezigheid? In de Morvan is men overigens zeer gesteld op de (zondags-)rust.
 17. Eén terras beschikt bovendien over een gasbarbecue/buitenkeuken. U kunt gratis van deze faciliteit gebruik maken. Wilt u zelf overleggen met eventuele andere gasten? We verwachten dat u de gasbarbecue/buitenkeuken weer schoon achterlaat.
 18. Bij vertrek dient alle vaat gedaan te zijn, ook vragen we de vaatwasmachine te ledigen en alles terug te plaatsen in de kasten. 
 19. Wij vragen u uw vakantieverblijf opgeruimd en veegschoon achter te laten, uw afval en lege flessen e.d. mee te nemen en de sleutel achter te laten in de sleutelkluis, waarvan u de code heeft ontvangen van de beheerder.
 20. Bij gebruik van de houtkachel dient u deze leeg achter te laten, dat wil zeggen: de asla is geleegd en de stookkamer bevat uitsluitend een as-laag met restanten van het verbrande hout. De afgekoelde as/brandhoutresten kunt u in de zinken emmer weggooien.
 21. In Saint-Léger-sous Beuvray wordt glas en het zogenaamde “tri”-afval ingezameld in de containers even buiten het centrum: vanaf het plein rijdt u richting de Mont Beuvray en na 200 meter ziet u de containers aan de linkerkant van de weg. Overig huisvuil, inclusief groente- en fruitafval en etensresten, wordt ingezameld in rolcontainers. De rolcontainers vindt u bij de Mairie (het gemeentehuis), rechts naast het gebouw, en meestal staat er ook één bij de kerk.
 22. Er mogen nooit meer personen het vakantieverblijf gebruiken dan aangemeld in de schriftelijke bevestiging van de boeking. Bij inbreuk kan de toegang tot het vakantieverblijf geweigerd worden. 
 23. Het vakantieverblijf mag nooit onderverhuurd worden. Als u het vakantieverblijf voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf (met de groep) gedurende die hele periode gebruikt maakt van de woning. 
 24. De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van het vakantieverblijf tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van deze huisregels. 
 25. De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en algemene fatsoensnormen niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de betaalde huur.
 26. De eigenaar of de beheerder kan op ieder ogenblik het vakantieverblijf betreden om controle te doen van de installaties, verwarming, onderhoud van de tuinen, dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar en beheerder zijn gehouden de privacy van de huurders te respecteren. 
 27. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 
  • diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in het vakantieverblijf;
  • het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het vakantieverblijf;
  • calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 28. Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dit is het geval zodra uw boeking is bevestigd) gaat u akkoord met deze huisregels. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 29. De kosten van reparatie en vervanging zullen volledig bij u in rekening worden gebracht en zo mogelijk worden verrekend met de borgsom. Mochten deze kosten het bedrag van de borg overschrijden, dan zal achteraf een aanvullende factuur aan u worden verstuurd.
 30. Waar in deze huisregels gesproken wordt over het in rekening brengen van eventuele kosten, zal dit in eerste instantie gebeuren door een verrekening met de borg.
 31. Verhuurder stelt zich altijd redelijk op en verwacht van verhuurder(s) eenzelfde houding.
 32. Zowel voor als tijdens en na uw verblijf kunt u met ons contact opnemen voor vragen en natuurlijk in geval van calamiteiten. Wij kunnen dan naar eigen inzicht de beheerder of bijvoorbeeld de onderhoudsman of de elektricien inschakelen.

1 mei 2022